بسم الله الرحمن الرحیم

کانون عاقدین شرعی

 

مزایای عضویت در کانون عاقدین شرعی

1- حمایت های حقوقی و مضاعدت های قضایی

2- ارایه خدمات پایه درمانی

3- ارایه کارت شناسایی عضویت در کانون عاقدین شرعی

4- تهیه مدارک سند ازدواج و طلاق

5- برگزاری دوره های آموزشی

سایت در حال بروزرسانی می باشد